Diş Eti Çekilmeleri Tedavi Edilebilir Mi?

Diş eti çekilmesi, diş eti kenarının yer değiştirmesi sonucu kök yüzeylerinin ağız ortamına açılması olarak tanımlanan dentogingival bir problemdir. Diş eti çekilmesi her yaşta tespit edilebilir.

Diş etleri genel olarak iki ana nedenle çekilebilir;

Bunlardan ilki, yetersiz ağız bakımı sonucu oluşan diş eti hastalığının tedavi edilmeyip, iltihabi durumun ilerlemesi sonucu oluşan çekilmelerdir. Diğer çekilmeler ise hatalı fırçalama sonucu oluşabilmektedir. Diş fırçalama, mikrobiyal dental plağın uzaklaştırılmasında ve iltihabın önlenmesinde diş eti sağlığı açısından önemlidir. Ancak travmatik diş fırçalama veya sert fırça kullanımı diş eti çekilmesine sebep olan önemli faktörler arasında yer alır.

Dişlerin sıkılması ya da gıcırdatılması ve dişlerde görülen çapraşıklıklar da diş eti çekilmesinde rol oynayabilmektedir. Dil ve dudağa yapılan piercing gibi işlemler, tırnak yeme gibi travmatik kötü alışkanlıklar, uyumsuz protezler, ortodontik diş hareketleri, yüksek kas ataşmanlarının varlığı, hamilelik ve menapoz gibi hormonal değişiklikler ve sigara gibi etkenler de diş eti çekilmesine neden olan diğer lokal faktörlerdir.

Diş Eti Çekilmesi Basit Bir Sorun Mudur?

Diş eti çekilmeleri hastalarda genellikle şikayet vermez ve kronik devam eden durumlardır. Diş eti çekilmesi hastalar tarafından; kök yüzeyleri açığa çıktığında ve bununla birlikte aşırı diş hassasiyeti geliştiğinde, klinik kuron boyunda yani dişin ağız içerisinde görünen kısmında uzama farkedildiğinde ya da implant etrafında kemik erimesi ile beraber siyah renkteki implant alt yapıları açığa çıktığında farkedilir. Bu defektlerin kapatılmasındaki başarı değerleri diş eti çekilmesinin boyutuna ve çevresindeki doku kaybının derecesine göre farklılık gösterir.

Günümüzde hastaların estetik beklentilerinin artması nedeniyle, diş eti çekilmesi sonucunda oluşan estetik problemlerin tedavisi önem kazanmıştır. Hastaların beklentilerini karşılamak amacıyla, açığa çıkmış kök yüzeylerinin tedavisinde yeni yöntemler ortaya çıkmıştır. Hastanın kendi diş eti dokusu ya da insan/hayvan kaynaklı yumuşak dokular kullanılarak, günümüzde diş eti çekilmeleri başarılı bir biçimde tedavi edilebilmektedir.